6.4.2017 / Gösterim Sayısı : 1709

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ VE UYGULAMA REHBERİ YAYIMLANDI

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı (Tebliğ No: 2017/10) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ve tebliğ çerçevesinde hazırlanan uygulama rehberi ektedir.


TEBLİĞ 2017.docx

2017 UYGULAMA REHBERİ.pdf

''