17.7.2017 / Gösterim Sayısı : 667

DİŞİ HAYVAN KESİMİ YASAKLANDI

#DİŞİ DÜVE KESİMİ YASAKLANDI.

Bakanlığımızın 81 İl Müdürlüğüne gönderdiği talimat doğrultusunda İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl Müdürümüz Bülent KORKMAZ başkanlığında, İl Müdür Yardımcımız Ergün EROL, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciği Şube Müdürlüğüne Vekâlet eden Derya YETİŞİK, İlimiz İlçelerinde faaliyette bulunan Belediye ve Özel mezbahanelerde görev yapan veteriner hekim ve çalışanlarının yanı sıra kurumumuzda görev yapan İlgili teknik personelle birlikte dişi ve gebe hayvan kesimlerini engellemek için toplantı yapıldı.

 

Toplantıda Açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Bülent KORMAZ Türkiye'de sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.  Tarımın bir kolu olan hayvancılık, tarımın diğer alanlarında ve ülke ekonomisinde gelişmeyi canlandırıcı etkiye sahip olması bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak her geçen gün insan beslenmesinde kullanılan gıda kaynaklarının daha verimli kullanılması ve daha iyi değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde uygulanan tarımsal ve hayvansal desteklemeler ile anaç hayvan sayısının arttırılması gerektiğini belirtti. Dişi hayvanların kesimhanelere ve hayvan pazarlarına sevkinin engellenmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade eden KORKMAZ. Kurban satış yerlerine dişi hayvan sevkini ve kesimlerini engellemek için kontrollerin sıklaşacağını belirti. Damızlık vasfını yitirerek mezbahaneye getirilen dişi hayvanların mezbahanede bulunan resmi veteriner hekimler tarafından tekrar kontrolden geçirileceğini kaydetti. Aynı zamanda dişi hayvan kesimi yapan mezbahalara mevzuatlar çerçevesinde aykırılık durumunda her türlü yasal yaptırımın uygulanması için gereken talimatları veren KORKMAZ Ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden birisi olan tarım ve hayvancılıkta üretim, istihdamın ve ihracatın arttırılması için gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.


''