12.9.2017 / Gösterim Sayısı : 546

TARIMSAL SULAMA ÇALIŞTAYI POLATLI’DA YAPILDI

#SU ÇALIŞTAYI POLATLI-12.09.2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'nın himayelerinde İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen "Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı" Polatlı'da gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Valimiz Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Bakanlığımız bürokratları, İl Müdürümüz Bülent Korkmaz, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, DSİ yetkilileri ile tarımın paydaşları ve çiftçiler de katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, suyun, hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, suyu ve toprağı yanlış kullanan toplumların tarih sahnesinden silinip gittiğini söyledi.

Sulamanın uygun yapılmaması halinde, çoraklaşmayla mevcut arazilerin üretim dışı kalmasının kaçınılmaz olacağına işaret eden Fakıbaba, "Bazı yıllar tekrar eden kuraklık ve su sıkıntısı ülkemizin pek çok bölgesinde tarımsal üretimi sınırlayan en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle gerek Bakanlığımız gerekse Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sulama yatırımlarına büyük önem vermektedir. Başlıca hedefimiz, etkin bir sulama ve verimlilik için toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olacaktır." diye konuştu.

Fakıbaba, kuraklığın dışında su kıtlığının bir başka ana nedeninin de tarımda yanlış sulama teknikleri olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde sulanan alanların yüzde 60 gibi önemli oranı su kayıplarına neden olan vahşi sulama metotlarıdır." ifadesini kullandı.

Suyu tasarruflu kullanmanın, Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını hatırlatan Fakıbaba, bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama gibi su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin desteklendiğini, çiftçilere tasarruflu sulama sistemlerini kullanması halinde yüzde 50'lere varan hibeler verildiğini anlattı.

Fakıbaba, Bakanlığın, kuraklıkla mücadele kapsamında uyguladığı bir diğer yöntemin de havza bazlı üretim modeli olduğuna dikkati çekerek, fazla su tüketen ürünlerin, suyun kıt ve yetersiz olduğu bölgelerde desteklenme kapsamı dışında bırakıldığını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) ortalama sulanabilir alanın 20 milyon dönüm olduğunu hatırlatan Fakıbaba, "Düşmanlarımızın Güneydoğu'ya saldırmalarının en önemli nedenlerinden birisi de bu 20 milyon dönüm arazinin sulanabilir arazi olmasıdır, bereketli yerlerin bulunmasıdır." dedi.

Fakıbaba, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye, tarım ve hayvancılıkta ilerleyemediği takdirde ilerlemiş bir ülke olamaz." sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, biz toprağı suyla buluşturmak zorundayız. Toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmadığımız takdirde Türkiye'nin gelişmesi mümkün değildir. Ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin sulamaya açılmasıyla ürün deseni ve tarımsal üretim kalitesi artacak, ithalatımız çok azalacak, ihracatımız müthiş şekilde yükselecek, ilerlemiş ülkeler arasında olmanın gurur ve sevincini yaşayacağız. Bunun sonucu olarak, çiftçilerin gelir seviyesi yükselecek ve kırsal kalkınmanın gelişmesiyle köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanacaktır. Toprağın ve su kaynaklarımızın korunması, etkin kullanımı ve gelecek nesillere bırakılması ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde toplumun her kesimine görev düşüyor."

Ankara Valimiz Ercan Topaca da çalıştayın ilimiz, ülkemiz ve çiftçilerimiz için hayırlı olması, tarımda verimin artırılmasına katkıda bulunması temennisinde bulanarak, çalıştayın düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür etti.   

Çalıştay ile temel olarak tarımda sulama altyapısını güçlendirmeyi, girdi maliyetlerini düşürmeyi, sulama birlikleri ve kooperatiflerin yaşadıkları sorunları çözmeyi, çiftçi kayıt sisteminden kaynaklanan sorunları gözden geçirmeyi, tartışmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı, ayrıca tarımda verimliliği artırmak suretiyle ulusal refaha çiftçilerin daha fazla katkı yapmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Vali Ercan Topaca, çalıştay sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını ve eylem planı oluşturulacağını söyledi.

Gıda konusunun, özellikle de gıda üretim ve ticaretinin küreselleştiğinin altını çizen Vali Topaca, yerel firma ve aktörlerin küresel aktörlerle rekabette zorlandığını, bu rekabeti çiftçiler açısından kolaylaştıracak yolların da birlikte tartışacaklarını belirtti. Ankara'da tarımsal faaliyetlerde yüksek teknoloji kullanmayı, tarımsal girdilerde verimliliği yükseltip maliyetleri düşürmeyi, çiftçilerin üretmesine engel olan bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılmasının ana hedefleri arasında bulunduğunu vurgulayan Vali Topaca, çalıştay sonunda bu hedeflere yaklaşmada önemli adımlar atılacağını sözlerine ekledi.  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek de son kanuni düzenlemelerle kurdukları Kırsal Daire Başkanlığı vasıtasıyla tohum destekleri, arıcılık, fidan, küçükbaş hayvancılık, paketleme, kırkım, mantar yetiştiriciliği gibi pek çok alanda hizmet verdiklerini söyledi. Gökçek, bu kapsamda yapılan destek tutarının 54,5 milyon lirayı bulduğunu, çalıştayda Büyükşehir Belediyesine görev olarak çıkacak konularda da destek olacaklarını kaydetti. 

Yapılan konuşmaların ardından İl Müdürümüz Bülent Korkmaz, 'Ankara İli Sulama Yatırımları' ve İl Müdürlüğü'nün çalışmaları konusunda bir sunum yaptı. DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın 'Sulama Yatırımları', DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Selek'in de 'Sulama Tesislerinin İşletme Bakım Yönetimi' konulu sunumları ile devam eden çalıştayda daha sonra grup çalışmalarına geçildi. Moderatörler eşliğinde gerçekleştirilen ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçi temsilcilerinin bir araya geldiği grup çalışmalarında "Tarımsal Sulamada Enerji", "Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" ile, "Su Kaynakları ve Sulama Yatırımları" konularında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 


''