Döner Sermaye Fiyat Listesi

İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:  HİZMETİN ÇEŞİDİBİRİM FİYATI TL
1ÇKS'ne Müraacatlarda ve Güncellemeler de (MGD, TAD ve Tabii Afetler Hariç) Bir Sefere Mahsus Alınacak Ücret 
a) 1-10 Dekara Kadar (10 dekar dahil)5,00
b) 11-50 Dekara Kadar (10 dekar üzeri 50 dekar dahil)10,00
c) 51-100 Dekara kadar  (50 dekar üzeri 100 dekar dahil)15,00
d) 100 Dekar üzeri20,00
2Bitkisel ürün ve hayvancılık desteklemeleri bireysel başvurularında yılda bir sefere mahsus olmak üzere dosya bedeli10,00
3Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele destekleme dosya bedeli5,00
4ÇATAK Başvuruları İçin Her Bir Dosya Bedeli 5,00
5Bitkisel Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgütler ve Birlikler Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her Bir Yetiştiriciden Yılda Bir Sefere Mahsus Olmak Üzere Dosya Bedeli (Et ve Süt Destekleme Dosyalarında Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli Alınacaktır.)10,00
6Su Ürünleri Destekleme Dosya Bedeli (Her dosyadaki miktara göre) 
a) 0-30 Tona Kadar (30 ton dahil)10,00
b) 30-100 Tona Kadar (30 ton üzeri 100 ton dahil)20,00
c) 100-250 Tona Kadar (100 ton üzeri 250 ton dahil)30,00
d) 250 Ton Üzeri40,00
7Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya (Danışmanlık Hizmeti Verilen Her Bir Üretici Başına) Bedeli11,00
8Süt Tozu Destekleme Dosyalarından Ton Başına 5,50
9ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı) (Kurum İçi Kullanım Hariç)2,50
10Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)8,00
11Kapasite Raporu ( TKDK, İthalat, İhracat İşl. için Bit.ve Hay.Ür.Tes.Kapasite veya Kapasite Fazlası Tespit Raporu/Belgesi )60,00
12Tarımsal Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti)50,00
13Doğal Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum bedeli)2.270,00
14Doğal Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi"180,00
15Doğal Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi"180,00
16Doğal Çiçek Soğanı "Dikim-Hasat Belgesi"180,00
17Doğal Çiçek Soğanı "Depo Tespit Belgesi"  Doğal Çiçek Soğanı "Ön Depo Tutanağı"180,00
18Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu 180,00
19Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu123,00
20Yavru Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli70,00
21Su Ürünleri Yetiştiricilik Proje Onayı 
 a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 330,00
 b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)400,00
 c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)455,00
 d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)530,00
 e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)660,00
 f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)975,00
 g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)1.320,00
 h) 999 ton üzeri2.010,00
22Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Vizesi 
 a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 100,00
 b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)140,00
 c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)165,00
 d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)200,00
 e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)265,00
 f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)330,00
 g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)490,00
 h) 999 ton üzeri670,00
23Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli) 
 a) İç Su Müracaat Etütü340,00
 b) Deniz Müracaat Etütü595,00
24İçsular Üretim Yeri Muayene Raporu90,00
25Denizlerde  Üretim Yeri Muayene Raporu225,00
26Amatör Balıkçı Belgesi24,00
27Misafir Amatör Balıkçı Belgesi220,00
28Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi220,00
29Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi62,00
30Balıkçı Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi 
 a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)62,00
 b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)155,00
 c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin230,00
31İndirimli Akaryakıt Alım Belgesi 
 a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metre dahil)55,00
 b) 12-22 Metre Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)95,00
 c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin190,00
32Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı 
 a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar19,00
 b) Kamyon25,00
 c) Tır-Treyler50,00
 d) Balık unu ve yağ fabrikalarına dökme olarak37,00
 e) Diğer (Tekne vb.)35,00
33Su Ürünleri Özel Avcılık İzin Belgeleri 
 a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)80,00
 b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)155,00
 c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin235,00
34Orkinos Av Gemisi200,00
35Orkinos Taşıma Gemisi200,00
36Orkinos Destek Gemis200,00
37Su Ürünleri Sağlık Sertifikası59,00
38Su Ürünleri Tesis Çalışma İzni365,00
39CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export) 
 a) 10 Ton'a kadar (0'dan fazla, 10 ton dahil)123,00
 b) 10-20 Ton'a kadar  (10 tondan fazla, 20 ton dahil)185,00
 c) 20-50 Ton'a kadar (20 tondan fazla, 50 ton dahil)245,00
 d) 50 Ton üzeri310,00
40CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export) 
 a) 10 Kg.'a kadar (0'dan fazla, 10 kg dahil)62,00
 b) 10-20 Kg.'a kadar (10 kg'dan fazla, 20 kg dahil)90,00
 c) 20-50 Kg.'a kadar (20 kg'dan fazla, 50 kg dahil)122,00
 d) 50-100 Kg.'a kadar (50 kg'dan fazla, 100 kg dahil)185,00
 e) 100 Kg üzeri245,00
41CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler, Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven vb.(Belge Başına)122,00
42CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge Başına)62,00
43CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş, Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge Başına)62,00
44CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)62,00
45CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık Materyalleri (Belge Başına)123,00
46CITES Kapsamında Süs Amaçlı Getirilen Canlılar; Akvaryum Canlıları, Mercanlar, Denizaltı vb.(Belge Başına)62,00
47CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)123,00
48Su Ürünleri Kuluçkahane Vizesi 
 a) İç Su Balıkları İçin245,00
 b) Deniz Balıkları İçin245,00
49Su Ürünleri İhtiyaç Belgesi500,00
50Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi100,00
51Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli)50,00
52Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin (Belge Bedeli)434,00
53Pamuk Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin)11,00
54Tarla, Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene Raporu (Özel istekler halinde uygulanacak)123,00
55Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi 670,00
56Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi 280,00
57Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Depo İzin Belgesi 555,00
58Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi 278,00
59Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Reçetesi (Koçan Bedeli)33,00
60Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi 
 a) Ticari Amaçlı (Profosyonel Uygulayıcılar için)310,00
 b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin11,50
61Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi  Kimlik Kartı (Bakanlığımız Çalışan Personelinden 1/4 ücret alınır)37,00
62Bitki Pasaportu 
 a) 50 Pasaporta kadar14,50
 b) 50 den fazla her pasaport için0,23
63Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)65,00
64Kayıtlı Operatörlerin Dönemlik Denetim Ücreti 
 a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) (Süs Bitkileri Dahil) 7,25
 1) Her fazla 1000 adet için2,60
 b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs Bitkileri Dahil)7,25
 1) Her fazla 5000 adet için1,20
 c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi (1000 adete kadar) 7,25
 1) Her fazla 1000 adet için 0,07
 d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000 adete kadar) 7,25
 1) Her fazla 50 adet için 0,10
 e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar) 7,25
 1) Her fazla 1000 adet için 0,10
 f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi (10 dekara kadar olan alanlar için)27,00
 1) Her fazla 1 dekar alan için2,60
65Bitkisel Üretim Materyali Depo Muayenesi 14,50
66Tohumluk Bayii Belgesi280,00
67Tohum Yetiştirici Belgesi48,00
68Tohum Üretici Belgesi325,00
69Tohum İşleyici Belgesi190,00
70Fidan Üretici Belgesi173,00
71Fide Üretici Belgesi500,00
72Süs Bitkileri Üretici Belgesi198,00
73Özel Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli)100,00
74Büyükbaş Hayvan Kimliği (Pasaportu)0,50
75Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi 2,00
76Hayvan Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması 
 a) Kuruluş İzni İçin595,00
 b) Çalışma İzni İçin595,00
77Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası 53,00
78Kuluçkahane İşletmeleri Sağlık Sertifikası                                                     53,00
79Kuluçkahane İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi59,00
80Damızlık Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi160,00
81Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Çalışma İzni635,00
82Ev ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Çalışma İzni635,00
83Ev ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Çalışma İzni700,00
84Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Çalışma İzni700,00
85Poliklinik Ruhsatı 340,00
86Muayenehane Ruhsatı 340,00
87Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personel Çalışma İzin Belgesi77,00
88Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi77,00
89Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi77,00
90Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonet ve küçük vasıtalardan (Araç Başı)5,00
91Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonlardan (Araç Başı)5,00
92Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Çok Katlı Kamyon ve Treylerden (Araç Başı)10,00
93Veteriner Muayenehanelerine  Verilen Tıbbi Ürün Satma  Ruhsatı265,00
94İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Yetki Belgesi265,00
95Süs Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış Belgesi59,00
96Serbest Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi56,00
97Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası 96,00
98Onaylı İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık)107,00
99Traktör Bakım ve Kullanma-F Sınıfı Sürücü Sertifikası173,00
100İş Makineleri Bakım ve Kullanma (Operatör Yetiştirme) Sertifikası180,00
101G Sınıfı Sürücü Sertifikası180,00
102Gübre İthalat İzin Belgesi800,00
103Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi275,00
104İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin İmha Raporu Düzenlemesi 870,00
105Gıda, Gıda ile Temas Eden ve Yem İşletmelerinde Resmi Kontroller Dışında Gerçekleştirilen Denetim Hizmetleri (Her 1 Gün İçin)250,00
106Gerçek ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş Bildirim Ücreti (Tesis Tarafından Talep Edilmesi halinde) 85,00
107İhracat Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri65,00
108Serbest ve Global Satış Sertifikası65,00
109Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi65,00
110İhraç Ürünlerinde Helal Sertifikası Düzenlenmesi65,00
111İhracattan Geri Gelen Ürün İşlemi175,00
112İşletme Onay İşlemleri (Adet) 
 a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)585,00
 b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)1.165,00
 c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)2.325,00
 d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)3.485,00
 e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)4.650,00
 f) 50 BG üstü Adet5.810,00
 g) Bıldırcın Kesimhanesi295,00
 h) Süt Toplama  Merkezi İşletme Onay Belgesi275,00
113İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri) Adet  
 a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)295,00
  b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)350,00
 c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)465,00
 d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)1.165,00
 e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)2.325,00
 f) 50 BG üstü Adet3.485,00
114Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)  
 a) 1-10 personel59,00
 b) 11-20 personel118,00
 c) 21-30 personel295,00
 d) 31-40 personel1.165,00
 e) 41-50 personel2.325,00
 f) 51 ve üzeri personel3.485,00
115Yolcu beraberi canlı hayvan gidiş ve gelişinde kontrol ve belge düzenlemesi  
 a) Gelen Hayvan (1 Adet)155,00
b) Giden Hayvan (1 Adet)155,00
c) Gelen veya Giden ilave her bir hayvan başına50,00
116Yurdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi59,00
117Hayvanlar İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına) 48,00
118Tektırnaklı İhracaatı 
 a) Bir adet65,00
 b) Bir adetten sonra hayvan başı27,00
119Büyükbaş Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına)2,00
120Küçükbaş Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına)1,00
121Kanatlı Hayvan İhracaatı  
 a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracaatı 
 1)10.000 adete kadar 67,00
 2) 10.000 adetten sonra hayvanbaşı0,01
 b) Civciv İhracaatı 
 1) 40.000 adete kadar65,00
 2) 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv için1,50
122İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 65,00
123İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi65,00
124İhracat Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi65,00
125Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi65,00
126Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi İşlemleri325,00
127İthalat Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem Başına)265,00
128Dezenfeksiyon Belgesi Sorumlu Veteriner Hekimlerce Düzenlenen (Koçan Bedeli)35,00
129Serbest Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri, Sığır Sun'i Tohumlama Belgesi (Koçan Bedeli) 35,00
130Aşılama,Serumlama ve Küpeleme Makbuzu (Koçan Bedeli)35,00
131Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü Yeterlilik Belgesi35,00
132Canlı Hayvan Bakıcılara Ait Yeterlilik Belgesi35,00
133Canlı Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi35,00
134Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi35,00
135Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin Karayolları Nakil Araçları Onay Belgesi35,00
136İhbarı Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi165,00
137Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Tır) Araç Başı22,50
138Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyon) Araç Başı16,00
139Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyonet, Diğer Vasıta, Yaya) Araç Başı12,50
140Hayvan Sağlığı Kabini Ruhsatı265,00
141Küçük miktarlardaki yumurtanın doğrudan arzına dair yönelik yönetmelik gereği verilen izin belgesi60,00
142İthalat İzinleri 
 a) Gıda, Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler ile Yem İthalat İzinleri  (Gemi ve Silo Hariç)180,00
 b) Fiili ithalat işlemleri müracatında limanda yanaşık bulunan gemide ve silolardaki herbir ürün çeşidi için360,00
 c) Fiili ithalat işlemleri müracatında açıkta bulunan gemide herbir ürün çeşidi için
 1) 0-5.000 Tona Kadar (5.000 Ton Dahil)1.000,00
 2) 5.001-10.000 Tona Kadar (5.000 ton üzeri 10.000 Ton Dahil)2.000,00
 3) 10.001-20.000 Tona Kadar (10.000 ton üzeri 20.000 Ton Dahil)4.000,00
 4) 20.001-30.000 Tona Kadar (20.000 ton üzeri 30.000 Ton Dahil)6.000,00
 5) 30.000 Ton Üzeri8.000,00
143İthalat İçin Numune Kapsamında Uygunluk Belgesi235,00
144Kooperatif Kuruluş Etütü 265,00
145Kooperatif Proje Etütü 190,00
146Bölge Birliklerinin Kuruluş Etütü265,00
147Üretici Birliği Kuruluş Etütü265,00
148Kooparetif Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı90,00
149Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi295,00
150Süt, Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi60,00
151İş Güvenliği ve Standartları Belgesi60,00
152Süt, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine İlişkin Belge60,00
153Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimi ile Atık Yönetimine İlişkin Belge60,00
154Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri 
 a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri265,00
 b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri660,00
 c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri1.350,00
 d) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri1.960,00
 e) Kayda tabi perakende satış yerleri ile paketleme yapan yem işletmeleri140,00
155Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Başvurusu (Müracaat Başına)30,00
156Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvurusu (Müracaat Başına)11,00
157Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı)4,25
158Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi14,50
159Hayvan Varlığı Listesi4,25
160Karantina ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi150,00
161Deney Hayvanları Kuruluş İzni765,00
162Kesimhanelerde Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite) 
 a) 1-50 B.Başa kadar350,00
 b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için1,20
 c) 1-400 K.Başa kadar 350,00
 d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için0,30
 e) 1-200.000 adet tavuk585,00
 f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk için1,20
 g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar295,00
 h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek1,65
 ı) Bıldırcın Kesimhanesi 120,00
 j) Diğerleri120,00
163Parçalama Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)  
 a) 1-10.000 kg. parçalama235,00
 b) 10.001-25.000 kg. parçalama465,00
 c) 25.001-50.000 kg parçalama930,00
 d) 50.001-75.000 kg parçalama1.400,00
 e) 75.001-100.000 kg.  parçalama1.860,00
 f) 100.001 üzeri parçalama2.325,00
164Veteriner Biyolojik Ürün İhracat İzni330,00
165Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı  
 a) 1.000 adete kadar70,00
 b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için 0,61
166Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatı 
 a) 1 adete kadar70,00
 b) 1 adetten sonra hayvanbaşı6,75
167Su Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı 
 a) 500 Kg'a kadar62,00
 b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için0,61
168Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı) 70,00
169Veteriner İlaç ve Hammadde İhracatı70,00
170Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuar Kuruluş İzni765,00
171Zirai Mücadele İlaçları Numune Alımı (Kontrol Amaçlı Olanlar Hariç)265,00
172Koyun/Keçi Nakil Belgesi2,00
173Arı Vize Belgesi (İlk Düzenlendiği Yerde Alınacak)13,50
174Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi4,25
175Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler310,00
176Yem İşletmelerinin Onay İşemleri (Onay Kapsamındaki Yem Satış Yerleri)430,00
177Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda il müdürlüğü tarafındandan onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce   1.165,00
178Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından1.165,00
179Gıda işletmecisi, daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il müdürlüğünce onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce 1.165,00
180Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici gıdaya onay verilmeden önce3.485,00
181Gıda İşletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda il müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi3.485,00
182İthalat İşlemleri İçin; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine İthalatçı,İhracatçı, Yurtdışı İhracatçısı ve Yurtdışı Üreticisi Firma Kayıtlarının Yapılması12,00
183Hayvansal Yan Ürün ve Türev Ürünleri Yurt İçi Veteriner Sağlık Sertifikası53,00
184Hayvansal Yan Ürün İle Türev Ürünleri Yurt İçi Ticari Belge53,00
185Su Ürünleri Stok Tespit Belgesi127,00
186Yerel Gıda Ürünleri Üreten ve Paketleyen İşletmeler İçin AB Standartları Belgesi60,00
187Meyve ve Sebze İşleyen ve Pazarlayan İşletme İçin AB Standartları Belgesi60,00
188Bayi/Distribitörler İçin Sperma,Ovum,Embriyo Satışı Uygunluk Belgesi320,00
189Sperma,Ovum,Embriyo İthalatı İçin Altyapı Uygunluk Belgesi325,00
190Safkan Tay Pedigri Müracatı (At Başı) 80,00
191Safkan Atların Damızlık Belgesi İşlemleri (At Başı) 43,00
192Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı) 21,50
193Pedigri Yenileme İşlemleri53,00
194Üretici Kayıt Defteri (A4, 50 sayfa)9,00
195Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi300,00
196Çiftçi Kayıt Formunun (B) Bölümünün Onaylı Sureti KDV dahil4,25
197Safkan Arap ve İngiliz Atları Soy Kütüğü Kayıt İşlemleri 
 a) Eşkal Düzeltme/Don Değişikliği İşlemi50,00
 b) Sahip Değişikliği İşlemi50,00
 c) DNA Teyidi İşlemi50,00
 d) Soy Kütüğü İşlemi110,00
 e) Damızlık Belgesi Yenileme40,00
198Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği Başvurusu11,00
199Kanatlı ve Kırmızı Et Kesimhanelerinde Avrupa Birliği Standartları Belgeleri250,00
200Kanatlı ve Kırmızı Et İşleyen ve Pazarlayan İşletmeler İçin Avrupa Birliği Standartları Belgesi250,00
201Süt ve Süt Ürünleri İşleyen, Pazarlayan İşletmeler İçin Avrupa Birliği Standartları Belgesi250,00
202Su Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmeler İçin Avrupa Birliği Standartları Belgesi250,00
203Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına Uygunluk ve Kontrol Raporu250,00
204Gümrük Müdürlüklerine Gıda ve Yem Dışındaki Ürünlerin İthalatı İçin Yapılan Kapsam Dışı Belgesi100,00
205BCD Mavi Yüzgeçli Orkinos Yakalama Dokümanı (Orijinal BCD ve Her Bir Parti Hasadı İçin)80,00
206IDC (ICCAT Kafesleme Bildirimi)80,00
207Halk Elinde Islah Projesi Dosya Ücreti11,00
208ihracat Su Ürünleri Av Sertifikası50,00
209K.K.Y.D.P. Ekonomik Yatırım Programları, DAP, GAP, DOKAP, KOP vb. Yatırım Programları İçin  
 a-Başvuru Bedeli50,00
 b-Sözleşme Aşamasında 
 1) 250.000 TL'na Kadar Olan Yatırımlar İçin500,00
 2) 250.001- 1.000.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin1.000,00
 3) 1.000.001 TL ve Üzeri2.000,00
210DAP, GAP, DOKAP, KOP vb. Projeler kapsamında damızlık erkek materyal müracatlarında (dosya başına)10,00
211KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Projelerinde 
 a) Başvuru Bedeli11,00
 b) Sözleşme Aşamasında100,00​
''